Vrouwen en Vrede

Vredesbewegingen in de jaren dertig, tachtig en nog immer actueel.
Met dank aan het geheugenvannederland.nl

• Vrouwen vredesbeweging Jaren dertig
• Vrouwen vredesbeweging Jaren tachtig:
Vrouwen plunderen MIBO
Omsingeling basis Soesterberg
Vrouwen Verzetskamp Volkel
Vrouwenmuurkrant 1982
Uitnodiging manifestatie 1982
Brede Vrouwenkonferentie 1988

 

Jaren dertig

Oproep voor vrede, 1938

Al sinds het begin van de twintigste eeuw zijn in Nederland vrouwenorganisaties actief voor de vrede. In 1915 al, midden in de Eerste Wereldoorlog, vond in Den Haag een belangrijk vrouwenvredescongres plaats, onder andere georganiseerd door Aletta Jacobs.
Lees hier meer over het Vrouwenvredescongres 1915 Den Haag.

Tijdens de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog spraken vrouwen zich regelmatig uit tegen oorlog en geweld, en riepen de politiek op te zoeken naar vreedzame oplossen bij internationale geschillen. Van 1934 tot en met 1939 vond jaarlijks in Den Haag en andere grote steden een Stille Omgang door vrouwen plaats.

Stille Rongang 1934

De insteek in de jaren dertig was bij lange na niet feministisch: met leuzen als ‘Plaatst u voor het kind!’ en de foto van een mollige baby (ieder jaar opnieuw gebruikt), werd duidelijk op getrouwde vrouwen en huismoeders gemikt.

Stille Rongang 1934

Vredesgang Den Haag 1936

Het was de Bond voor Sociaal Democratische Vrouwenclubs die zich in die woelige vooroorlogse jaren vooral uitsprak tegen het opkomend oorlogsgeweld – onder andere door moeders op te roepen hun kinderen met Sinterklaas geen oorlogsspeelgoed te schenken:

Geen oorlogsspeelgoed! 1935Geen oorlogsspeelgoed! 1934

 


Jaren tachtig

Vrouwen Vrede Rechtvaardigheid

Ook tijdens de Tweede Feministische Golf lieten vrouwen zich horen voor de vrede. Verschillende vrouwenvredesacties en -bewegingen kwamen op, vooral ook begin jaren tachtig tijdens het kernwapendebat.

AfficheAffiche
AfficheAffiche


Vrouwen Plunderen MIBO

MIBO-aanslag 1983
Klik op het plaatje voor de grote versie

In de nacht van 26 op 27 maart 1983 brak een antimilitaristische vrouwengroep in in een MIBO: Medische Voorzieningen In Buitengewone Omstandigheden – oftewel: apparatuur en voorraden voor tijdens oorlogen. Zij oordeelden dat deze voorraden beter elders konden worden ingezet.

Wie was hierbij aanwezig of weet er meer van? Vertel het ons via de mail.


Omsingeling Basis Soesterberg

Omsingeling Soesterberg 1984

Op 12 mei 1984 werd de militaire basis in Soesterberg omsingeld, uit protest tegen de kernbewapening. Wie was hierbij aanwezig of weet er meer van? We ontvangen graag foto’s en verhalen! Stuur ze naar ons via de mail.


Vrouwen Verzetskamp Volkel

Vrouwen Verzetskamp Volkel

In 1984 zetten vrouwen een verzetskamp op bij Volkel, waar kernwapens waren (en nog steeds zijn!) gestationeerd. Wie was hierbij aanwezig of weet er meer van? We ontvangen graag foto’s en verhalen!
Stuur ze naar ons via de mail.

Vrouwen Verzetsweek


Vrouwenmuurkrant
In 1982 verscheen onderstaande vrouwenmuurkrant, waarin onder andere het militarisme wordt veroordeeld en kritiek geuit op de bezuinigingen op kinderdagverblijven en bijstandsuitkeringen. Tevens wordt opgeroepen voor de anti-kernwapen-demonstratie van 16 oktober 1982.

Vrouwenmuurkrant


Uitnodiging manifestatie/werkdag
Feminisme en Vrouwenvredesbeweging

Deze uitnodiging bereikte in oktober 1982 de redactie van (waarschijnlijk) Katijf:

uitnodiging

Brede Vrouwenkonferentie
Op zaterdag 12 november 1988 vond in Utrecht de zesde Brede Vrouwenkonferentie plaats, een studiedag met als thema’s Vrouwen-Vrede-Rechtvaardigheid.

Hierbij de uitnodiging met het programma:

Brede Vrouwenkonferentie

Brede Vrouwenkonferentie


Tegen kernwapens
tegen kernwapens

tegen kernwapens

In de jaren tachtig zagen verscheidene organisaties tegen kernwapens en kernproeven het licht, onder andere Het Landelijk Overleg van Vredesorganisaties, bestaande uit onder andere Vrouwen voor vrede, Vrouwen tegen kernwapens en de Women’s International League for Peace and Freedom, die tussen 1983 en 1986 meerdere manifestaties organiseerde.

tegen kernwapens

tegen kernwapens

Vrouwen voor VredeVrouwen voor Vrede
Diverse posters (rechts: door Toos Koedam)