Privacybeleid

Stichting Vrouwen Nu Voor Later
Eerste Passeerdersdwarsstraat 5 D
1016 XD
Amsterdam
Email: info@vrouwennuvoorlater.nl
Website: www.vrouwennuvoorlater.nl

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring Stichting Vrouwen Nu Voor Later (VNVL) staat
• Wie gegevens over jou verzamelt en hoe je met ons contact kan opnemen
• Waarvoor we deze gegevens verzamelen
• Of jouw gegevens aan anderen worden doorgestuurd
• Hoe lang wij deze gegevens bewaren
• Hoe je foutieve gegevens kan laten verbeteren of wissen
• Hoe je jouw toestemming ongedaan maakt
• Hoe we de gegevens beveiligen
• Ons cookiebeleid
• Jouw rechten
• Wijzigingen in privacyverklaring

Welke gegevens verzamelen wij?
Stichting Vrouwen nu voor Later is een speelse en unieke non-profit organisatie. Zij verzamelt historische informatie over de Tweede Feministische Golf, bestaande uit foto’s, verhalen, posters en allerlei andere, met name uit de vorige eeuw! Het gaat om zeer diverse, historische documenten die een minder bekende en vooral creatieve kant van de Tweede Feministische Golf belichten. De documentatie is afkomstig uit persoonlijke archieven van vrouwen die deze aan ons hebben overgedragen om ze te digitaliseren voor de website Vrouwen Nu Voor Later.

Waartoe verzamelen wij deze gegevens?
Het gaat om documentatie die een beeld schetst van specifieke aspecten van de Tweede Feministische Golf. Wij willen deze documentatie digital vastleggen en bewaren. en maken haar voor studenten, onderzoekers en een algemeen publiek openbaar toegankelijk via de website Vrouwen Nu Voor Later.Deze data bevinden zich dus per definitie in het publieke domein.

Waarom bewaren we deze gegevens?
We bewaren deze originele documentatie over de Tweede Feministische Golf in digitale vorm als cultureel erfgoed op de website Vrouwen Nu Voor Later. Via deze website maken we dit erfgoed toegankelijk voor studenten, onderzoekers en een algemeen publiek.Deze historische data bevinden zich dus per definitie in het publieke domein. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft onze website in 2008 uitgekozen om op te nemen in haar webarchief.

Onze data worden nooit verkocht aan derden!

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Omdat het gaat om sociaal-cultureel erfgoed, worden de gegevens in principe voor onbeperkte tijd bewaard.

Foutieve gegevens verbeteren of laten wissen
Wil je weten wat we van jou bewaren op de website, gebruik dan de uitgebreide zoekfunctie. Wil je foutieve gegevens verbeteren of wissen, neem dan contact met ons op via email. We beantwoorden je mail binnen 30 dagen.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek kun je richten tot bovenvermeld e-mailadres. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je je te kunnen identificeren. Kinderen jonger dan 16 jaar, hebben daartoe de schriftelijke goedkeuring van hun ouders nodig.

Toestemming
We zullen je altijd om toestemming vragen om gegevens te mogen gebruiken. Maar je kunt te allen tijde contact met ons opnemen om je toestemming weer in te trekken. Je hebt immers het recht om vergeten te worden inclusief jouw plaats of rol in de geschiedenis van de de Tweede Feministische Golf.

Beveiliging
Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

• Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om onze gegevens te beveiligen en
• eisen van derden die deze data voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
• Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
• Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
• Wij trainen onze medewerkers en stimuleren een privacycultuur. Het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

Cookiebeleid
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst.
N.B.In jouw internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren.

Wij gebruiken in onze website slechts functionele en analytische cookies.

Om de website goed te laten functioneren gebruiken wij functionele cookies.
Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Meer informatie over cookies vindt je op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Jouw rechten
Je hebt het recht data over jou te bekijken en het recht data over jou te
corrigeren.
Je hebt het recht dat wij jouw data wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van data die op jou betrekking hebben voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt je richten op bovenvermeld e-mailadres. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je je te kunnen identificeren.

Wijzigingen
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Download de privacy PDF