Varia

Een verzameling documenten en affiches die elders geen plaats vonden.

In de ons ter beschikking gestelde archieven treffen we soms interessante stukken aan, die we niet direct een plaats kunnen geven in één van de hoofdstukken op deze site. Om ze toch niet aan het bredere publiek te onthouden, plaatsen we hier een verzameling van deze Varia:

Diskuttiestelingen
Pauline Bart in het Vrouwenhuis
Vrouwenstudiedagen 1975
Vakbondsvrouwen Eisen
Bijeenkomst “Rol ’s Om” 1975
Open School voor Vrouwen
Vrijen met Vrouwen
Tegen Gedwongen Heteroseksualiteit
Rechten van de Vrouw

 


Diskuttiestellingen
Ja, u leest het goed: disKUTtiestellingen. Deze werden opgesteld voor de Vrouwendag die werd gehouden op zaterdag 2 december 1978 in het Maagdenhuis te Amsterdam.

Maagdenhuis

Pauline Bart in het Vrouwenhuis
Op vrijdag 21 januari 1977 werd in het Vrouwenhuis in Amsterdam Pauline Bart ontvangen, feministisch schrijfster en geneeskundige. Inmiddels is zij professor met emeritaat, meer over haar is te lezen op haar site.

Pauline Bart

Vrouwenstudiedagen 1975

Vrouwenstudiedagen

Vakbondsvrouwen Eisen
Vakbondsvrouwen van de ABOP Vrouwengroep, ABVA Vrouwengroep, Vrouwenbond NVV Amsterdam, Vrouwengroep Dienstenbonden Amsterdam en Vrouwengroep Kunstenbond Amsterdam verenigden zich eind jaren zeventig in hun eisen voor een betere abortuswetgeving:

Vakbondsvrouwen Eisen

Bijeenkomst “Rol ’s Om” 1975
De organisatie Rol ’s Om zette zich in voor onderwijsmisstanden, met name de achterstand van vrouwen in het onderwijs. Op 20 januari 1975 was er een bijeenkomst waar de volgende punten besproken werden:

Rol 's Om

Rol 's Om

Open School voor Vrouwen
Om vrouwen met onderwijsachterstanden de kans te geven bij te leren, was er een Open School voor Vrouwen. Hieronder een affiche van de Open School in Amsterdam-Noord, uit 1980.

Open School

Vrijen met Vrouwen
Hieronder de opzet van een toneelsketch over vooroordelen over de vrouwenliefde. Is dit ooit opgevoerd? In welk jaar?

sketch

Tegen gedwongen heteroseksualiteit
Een artikel uit maart 1979 over Gedwongen Heteroseksualiteit. Door wie is het geschreven? En is het ooit ergens gepubliceerd?

Heteroseksualiteit

Rechten van de Vrouw

Rechten