Potten apart?

Hetero’s, de maatschappij in, potten apart?

In 1985 verscheen in het blad Katijf dit artikel van Frances Nijssen, die helder de geschiedenis van de vrouwenbeweging tot dat moment uiteenzet vanuit het oogpunt van de verhouding tussen hetero- en lesbische vrouwen.

Potten apart?, artikel van Frances Nijssen

Potten apart?, artikel van Frances Nijssen

Potten apart?, artikel van Frances Nijssen

Potten apart?, artikel van Frances Nijssen

Potten apart?, artikel van Frances Nijssen