Het eerste vrouwenkongres 1972

“We gaan NIET praten over dat mannen het ook zo slecht hebben”

Op 28 en 29 oktober 1972 vond het Eerste Vrouwenkongres plaats, in Jeugdherberg Ockenburgh te Loosduinen. Meer dan honderd vrouwen namen hieraan deel. In de organisatie zaten onder andere Anneke van Baalen en Akke van der Meer. Uit dit kongres zijn vele belangrijke initatieven voortgekomen, zoals het Vrouwenbevrijdingsfront.

Proloog


De Nieuwe Linie

Tijdschrift De Nieuwe Linie besteedde op 25 oktober 1972 uitgebreid aandacht aan het komende congres.
Een artikel van Anja Meulenbelt.
(klik op het plaatje voor de grotere versie)

Vrouwenkongres
Vrouwenkongres


Op de achterkant van enkele van deze posters voor het Vrouwenkongres, dat plaatsvond op 28 en 29 oktober 1972 te Loosduinen, vonden wij de Uitslag van de Enkète “Wie zijn de vrouwen op dit kongres?”:

Vrouwenkongres
Vrouwenkongres

1. Leeftijd:
– 20
20-25
25-30
30-40
40+

: 4
: 32
: 33
: 32
: 8
————
109

2. Leefsituatie:
getrouwd
ongetrouwd
getrouwd geweest
samenwonen met man
samenwonen met vrouw
samenwonen met man+vrouw
kommune

: 37
: 30
: 15
: 7
: 7
: 2
: 4
————–
102
3. Kinderen:
ja
nee

: 49
: 54
————–
103
4. Opleiding gevolgd:
niet
mulo/mavo
HBS/MMS/GYMN
HBO
MBO
LBO (huishoudschool enz)
Universiteit
: 3
: 22
: 40
: 14
: 4
: 4
: 12

5. Met opleiding bezig:
mulo/mavo
HBS (atheneum, HAVO)
HBO
MBO
Universiteit

: 3
: 4
: 11
: 1
: 21

6. Werk
Werk je?
ja
nee

: 52
: 27
——
79 – – – – ?
full-time
part-time
: 20
: 32
——-
52

Beroep:

<Onderwijs:
Hoodleidster
Lerares
Onderwijzers
remedial teacher
pedagoog
kleuterleidster
fluitlerares
praktikum ass.
groepsleidster
vormingsleidster
zwemlerares

1
14
4
1
1
2
1
1
1
1
1
———-
29

Sociaal:
relatie-trainster
verpleegster
arts
stagiare sosj. ge.
maatsch. werkester
sosjoloog
kultureel werkster
sjaloomwerkster
kinderverzorgster
tandarts ass.
apoth. ass.
kreche-leidster
: 1
: 4
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
———–
15

schoonheidsspesjaliste
typiste
discotecaresse
analiste
theologe
voetverzorgster
account executive
part-time werkster
geen
verslaggeefster
secretaresse
kantoor ass.
regie- ass.
programmeuse
informatie PTT
litt. onderzoekster
vertaalster

: 1
: 2
: 1
: 4
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
: 2
: 6
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
——————-
27
Huisvrouw: 7
7. Hoe kom je aan informatie
over dit kongres?

krant
via/via (vriendinnen, van mond tot mond)
MVM- bulletin
Sextant
radio
Opzij
praatgroep
Dolle Mina
organisatie

: 25
: 41
: 2
: 14
: 6
: 7
: 11
: 1
: 10
————-
117

8. Weet je wat praatgroepen zijn?
ja
nee
: 115
: 4
————-
119

9. Zit je in een praatgroep?
ja
nee
: 44
: 73
————–
117

10. Waarom ben je naar
’t kongres gekomen?

nieuwsgierigheid
kommunikatie
meningsvorming
femin. ontmoeting
sfeer
solidariteit
alleen vrouwen
steun
alg. feministies
leuk
vorige kongres leuk
alle redenen
beroepshalve

: 56
: 37
: 31
: 20
: 17
: 18
: 17
: 9
: 14
: 7
: 6
: 8
: 1

11. Wat is het belangrijkste
op dit kongres?

vrouwen
kommunikatie
ontmoeting
steun
praatgroepen
feest
praten + luisteren
meningsvorming
solidariteit
radikaal. fem. bewustwording
aksie
ekon. pos. vrouw
morgen antwoord

: 3
: 4
: 2
: 1
: 4
: 3
: 1
: 2
: 1
: 7
: 2
: 2
: veel

12. Wat is het onbelangrijkste:
slapen
geen mening
nieuwsgierigheid
praten over dat mannen het ook zo slecht hebben
eten
niets
feestavond
hoe laat ik morgen thuis ben

Het Vrouwencongres in Loosduinen beviel dermate goed, dat er al spoedig plannen werden gesmeed voor een vervolg in 1973:
Voorbereiding