Lover

Lover 1983
Lover
Driemaandelijks literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging
83|3

Lovercollectief: Krijnie Beyen, Gusta Drenthe, Annelies Koorn, Moniek van der Kroef, Trude van Kuijeren, Anja Machielse, Nicoline Meiners, Marianne Molendijk, Marijke Mossink, Pamela Pattynama, Anneke de Regt, Robertine Romeny, Jetteke de Visser

Vormgeving / opmaak: Moniek van der Kroef

Strip signalementen: Maud Everwijn

Lover probeert een zo breed mogelijk overzicht te geven van alles wat binnen de vrouwenbeweging verschijnt of ervoor van belang is. Dit gebeurt via drie rubrieken:
In de eerste staan recensies van belangrijke publikaties en literatuuroverzichten. De rubriek Tijdschriften bevat recensies van tijdschriften. Tevens wordt van een klein aantal feministische, theoretische tijdschriften een korte inhoud gegeven. De Signalementenrubriek bevat naar onderwerp gerangschikte vermeldingen van nieuwe publikaties.
Aan Lover werken op vrijwillige basis tientallen vrouwen mee uit verschillende hoeken van de vrouwenbeweging.

www.tijdschriftlover.nl

Lover 10 jaar (1983)

“Alles wordt zelf gedaan, behalve het koppen zetten”

Bij de oprichting van het blad Katijf in 1980/81 ging de Katijf-redactie (waarin onder andere Francis van Soest) te rade bij Annemarie Bertens, die de zakelijke en organisatorische kant van Lover sinds 1975 waarnam. Een verslag van het gesprek:

gesprek Annemarie Bertens

,